Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Portalu www funkcjonującego pod adresem url: e-cukiernie.pl
 2. Operatorem portalu oraz Administratorem danych osobowych jest: Camero Circus Sp. z o.o., ul. Bożego Ciała 15/22, 31-059 Kraków.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@e-cukiernie.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na portalu.
 5. Portal zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w następujących celach:
  • Realizowanie zamówień złożonych za jego pośrednictwem, mailowo lub poprzez inne kanały obsługiwane przez portal;
  • Prowadzenie newslettera;
  • Komunikacja i reklamy w mediach społecznościowych;
  • Reklamy Adwords.
 6. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane (koszyk zakupowy, konto klienta, newsletter, komentarze do artykułów), które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 2. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Na portalu jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do portalu.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Portal jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze Operatora: dhosting.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
  • cukiernie współpracujące w celu realizacji zamówienia;
  • dostawca zewnętrzny newslettera MailerLite.com na zasadzie powierzenia;
  • upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którzy korzystają z danych w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Administartor zobowiązuje się zawrzeć umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z każdą z ww grup.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie do wykonania związanych z nimi czynności związanych z korzystaniem z Portalu e-cukiernie.pl, w tym przede wszystkim realizacji zamówień oraz celach marketingowych.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia: imię i
  nazwisko, dane firmy (NIP, nazwa firmy, adres), adres e-mail oraz numer telefonu i adres dostawy. Ponadto, portal może zbierać następujące dane: adres IP, dane przeglądarki, lokalizację – które przetwarzane są w sposób automatyczny przez systemy działające na stronie.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wykorzystujemy ich w celach innych niż realizacji zamówień czy marketingowych związanych z promocją portalu i jego oferty.

5. Istotne techniki marketingowe

 1. Portal stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Portal stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Portal korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Portal korzysta z reklamowania portalu poprzez narzędzie Google Adwords, które mogą być skierowane do odwiedzających portal lub dokonujących za jego ośrednictwem zakupy online.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administartor portalu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, m.in. w zakresie wybranego języka, miasta, adresu, zawartości koszyka, itp.;

– utrzymanie sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

– jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

 1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z portalem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Kiedy Użytkownik portalu e-cukiernie.pl zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 3. Jeśli jesteś klientem Portalu e-cukiernie.pl lub w dowolny sposób pozostawiłeś swoje dane na portalu możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 4. W przypadku chęci sprawdzenia, edycji lub usunięcia swoich danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@e-cukiernie.pl