Regulamin serwisu

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zawiera on informacje o usługach, prawach klientów i inne ważne informacje dotyczące składanych zamówień.

I. O portalu e-cukiernie.pl

Portal e-cukiernie.pl prowadzony jest przez CAMERO CIRCUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Bożego Ciała 15/22 31-059 w Krakowie, zarejestrowana XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, KRS 0000726890, NIP (VAT) (PL) 676-254-76-97 i REGON 369927188.

II. Postanowienia ogólne

1. Portal e-cukiernie.pl prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych, piekarniczych i zestawów prezentowych w porozumieniu z niezależnymi podmiotami – cukiernie współpracujące z portalem. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.e-cukiernie.pl

2. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki dotyczące korzystania z portalu internetowego e-cukiernie.pl. Prosimy o uważne zapoznanie sie z poniższymi zapisami i wyrażenie zgody na zawarte w Regulaminie zapisy oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Ciebie zamówienia produktów na naszym portalu.

3. Z chwilą wyrażenia zgody na Regulamin powstaje stosunek umowny między Tobą a e-cukiernie.pl. Brak zgody na Regulamin uniemożliwia dalsze korzystanie z portalu e-cukiernie.pl i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich zapisów i informacji zawartych w Regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

5. Portal e-cukiernie.pl umożliwia składanie zamówień przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. za pośrednictwem witryny, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do portalu.

III. Warunki korzystania z portalu e-cukiernie.pl

1. Portal e-cukiernie.pl umożliwia sprzedaż online produktów cukierniczych, piekarniczych oraz garmażeryjnych ze sprawdzonych cukierni partnerskich. W celu realizacji sprzedaży online wdrożyliśmy następujące usługi:

a) Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację Konta Klienta portalu, dostęp do Koszyka pozwalający na złożenie zamówienia.

b) W ramach portalu e-cukiernie.pl, tworzymy profile Użytkowników – klientów portalu: analizujemy i prognozujemy Twoje osobiste preferencje oraz aktywność na portalu zakupowym.

c) Komunikację marketingową – umożliwiającą Ci otrzymywanie od nas informacji o cukierniach, produktach, nowościach na portalu, akcjach marketingowych.

d) Opinie o produktach, zapytania, newsletter i inne formy komunikacji między Tobą, cukiernią, a portalem e-cukiernie.pl.

e) Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się na formularzu zamówienia i rozpoczyna się poprzez dodanie towaru do koszyka. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu dostępnych zakładek i kliknięciu opcji „Zamawiam i płacę”.

f) Klient obowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane zgodne ze stanem faktycznym, jak również korzystać ze portalu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich i Operatora portalu.

g) Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta: dostępu do sieci Internet, konta e-mail do odbierania wiadomości poczty elektronicznej, komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768, włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

h) Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi posiadania Konta Klienta lub usługi Newsletter w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany Regulaminie. Likwidacja Konta Klienta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży już zawartej na portal internetowym. W przypadku Newslettera rezygnacja z tej opcji może nastąpić także poprzez aktywowanie linku dostępnego każdorazowo w wiadomości e-mail.

i) Prowadzący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta lub usługi Newsletter bez wypowiedzenia w sytuacji kiedy Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieaktualne, niedokładne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd dane, dopuści się za pośrednictwem portalu internetowego naruszenia przepisów prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich lub Operatora portalu, korzysta z witryny internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach portalu internetowego niezamówioną informację handlową (spam). Oświadczenie może zostać wysłane na adres e-mail lub pisemnie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży już zawartej. Ponowne założenie Konta wymaga zgody Operatora wyrażonej na piśmie.

IV. Koszty, terminy i sposoby dostawy

1. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem portalu e-cukiernie.pl, system potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zakupowym. Wiadomość zawiera wszystkie infomacje niezbędne do prawidłowej realizacji i odbioru złożonego zamówienia: potwierdzenie istotnych elementów zamówienia w tym daty odbioru, dane odbiorcy, forma odbioru oraz listę zakupów. Ponadto zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Operatora, otrzymaniu płatności i przyjęciu go do realizacji.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Klient może dokonać zmiany zamówienia poprzez kontakt mailowy: biuro@e-cukiernie.pl lub (preferowane) telefoniczny pod numerem telefonu +48 504 337 451 najpóźniej 3 dni przed datą realizacji zamówienia. W przypadku zamówień na dzień następny wszelkie anulacje lub zmiany są możliwe do godz. 20:00 w dniu złożenia zamówienia. Po godz. 20:00 zamówienie zostaje automatycznie przyjęte do realizacji bez możliwości anulacji i zmian.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do tylu dni ile określono w opisie produktu lub podczas składania zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się okres niezbędny do przygotowania produktu dla Klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres.

5. Portal e-cukiernie.pl udostępnia następujący sposób dostawy do Klienta: odbiór osobisty w wybranej cukierni i dostawa autem wyposażonym w chłodnię. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając „oblicz koszty dostawy”. Kurier dostarcza zamówienie Klientowi od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Podane sloty godzinowe dostaw są przybliżone i orientacyjne – e-cukiernie.pl nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.

7. Do każdego zamówienia załącza się dowód zakupu w postaci faktury generowanej automatycznie i wysyłanej na podany przy zamówieniu adres e-mail.

8. Za zakupy Klient może zapłacić wyłącznie poprzez przelew elektroniczny i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, 60-357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

9. Nie ma możliwości opłacenia zamówienia przy odbiorze. Nieopłacone zamówienie nie jest przyjęte ani przesłane do realizacji.

10. Nasi Kurierzy nie posiadają terminali płatniczych i nie przyjmują gotówki.

11. Ceny produktów podawane są w PLN, zawierają podatek od towarów i usług oraz inne składniki jeżeli są wymagane, za wyjątkiem kosztów dostawy (transportu), które to koszty wskazywane są w czasie składania zamówienia oraz dostępne są w zakładce Dostawa i koszty (link: https://e-cukiernie.pl/dostawa-i-koszty/)

12. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena określona w momencie złożenia zamówienia przy wykorzystaniu strony www.e-cukiernie.pl.

V. Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Klient portalu e-cukiernie.pl w momencie odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie odbioru w obecności pracownika punktu bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).

2. W przypadku wystąpienia wady towaru lub stwierdzenia jej niezgodności ze złożonym na portalu zamówienieniem w momencie odbioru lub dostawy towaru Klient może nie przyjąć towaru lub przyjąć towar warunkowo, zgłaszając reklamację w punkcie odbioru, telefonicznie na numer +48 504 337 451 lub mailowo biuro@e-cukiernie.pl, dostarczając dowód zakupu reklamowanego towaru.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez portal e-cukiernie, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta portalu. Portal e-cukiernie poinformuje Klienta niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o decyzji i dalszych krokach.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji portal e-cukiernie przewiduje następujące rekompensaty:

– zwrot przelewem na konto części lub całości wpłaconych środków za reklamowany towar za pośrednictwem systemu Przelewy24, chyba że Klient portalu wybierze inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient portalu nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem;

– voucher na następne zakupy na portalu e-cukiernie.pl;

– wymiana reklamowanego towaru na towar zgodny z zamówionym.

6. Portal e-cukiernie.pl zastrzega, że reklamacje są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

7. Wszelkie spory wynikające z powyższych zapisów, będą załatwiane w trybie priorytetowym, mającym na celu satysfakcję Klienta.

8. Odpowiedzialność portalu e-cukiernie.pl z tytułu reklamacji w stosunku do Klienta portal ograniczona jest do kwoty zamówienia złożonego przez Klienta portalu, chyba że portal e-cukiernie.pl zadecyduje inaczej w wyniku rozpatrywanej reklamacji.

Zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient portalu e-cukiernie.pl (czytaj dalej Konsument) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zakupu towaru.

2. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

pkt 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poin- formowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstą- pienia od umowy;

pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3. W związku z powyższym Klientowi portalu dokonującemu zamówienia na portalu e-cukiernie.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na wyżej wymienione punkty dotyczące oferowanych produktów.

4. Portal e-cukiernie.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Klient portalu ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z określonym w Regulaminie wyprzedzeniem, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@e-cukiernie.pl lub telefoniczną na numer +48 504 337 451 zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, które to sprawdzi na jakim etapie jest wykonanie umowy.

6. Klient portalu e-cukiernie.pl otrzymuje e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia“, które powinno zostać przez niego zweryfikowane. Na bazie tych informacji zamówienie jest przyjęte do realizacji. Następnie w momencie odbioru zamówienia powinno zostać sprawdzone przez Klienta portalu i pracownika punktu odbioru, kierowcę lub pracownika firmy kurierskiej i potwierdzone protokołem odbioru jako zgodne z zamówionym.

7. Portal e-cukiernie.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy składaniu zamówienia spowodowane pomyłkami Klienta portalu, przestojami w systemach płatniczych oraz banków.

8. Portal e-cukiernie.pl w przypadku reklamacji lub zwrotu odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

VI. Postanowienia ogólne

1. Portal e-cukiernie.pl w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od portalu zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub anulacji złożonego zamówienia. W przypadku anulacji kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona na podane przy zamówieniu konto bankowego w terminie 7 dni roboczych.

2. Produkty oferowane na portalu mogą zostać objęte akcją promocyjną. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

3. Portal e-cukiernie.pl zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem.

4. Portal e-cukiernie.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych i promocyjnych w postaci newsletterów drogą mailową oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych do klientów lub użytkowników portalu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów na portalu e-cukiernie.pl.

5. Camero Circus Sp. z o.o. jako właściciel serwisu internetowego e-cukiernie.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności (www.e-cukiernie.pl/polityka-prywatnosci/) i Dane osobowe (www.e-cukiernie.pl/dane-osobowe/)

6. Portal e-cukiernie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują w składanych zamówieniach od momentu ich wrowadzenia, potwierdzonego datą aktualizacji u dołu dokumentu.

7. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.e-cukiernie.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2021 r.

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.e-cukiernie.pl/regulamin/