Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Użytkownik portalu e-cukiernie.pl w momencie odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie odbioru w obecności pracownika punktu bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).

2. W przypadku wystąpienia wady towaru lub stwierdzenia jej niezgodności ze złożonym na portalu zamówienieniem w momencie odbioru lub dostawy towaru Użytkownik portalu może nie przyjąć towaru lub przyjąć towar warunkowo, zgłaszając reklamację w punkcie odbioru, telefonicznie na numer +48 503 311 533 lub mailowo biuro@e-cukiernie.pl, dostarczając dowód zakupu reklamowanego towaru.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez portal e-cukiernie, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownika portalu. Portal e-cukiernie poinformuje Użytkownika portalu niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o decyzji i dalszych krokach.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji portal e-cukiernie przewiduje następujące rekompensaty:

 • zwrot przelewem na konto części lub całości wpłaconych środków za reklamowany towar za pośrednictwem systemu Przelewy24, chyba że Użytkownik portalu wybierze inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik portalu nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem;
 • voucher na następne zakupy na portalu e-cukiernie.pl;
 • wymiana reklamowanego towaru na towar zgodny z zamówionym.

6. Portal e-cukiernie.pl zastrzega, że reklamacje są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

7. Wszelkie spory wynikające z powyższych zapisów, będą załatwiane w trybie priorytetowym, mającym na celu satysfakcję Użytkownika portalu.

8. Odpowiedzialność portalu e-cukiernie.pl z tytułu reklamacji w stosunku do Użytkownika portalu ograniczona jest do kwoty zamówienia złożonego przez Użytkownika portalu, chyba że portal e-cukiernie.pl zadecyduje inaczej w wyniku rozpatrywanej reklamacji.

Zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownik portalu e-cukiernie.pl (czytaj dalej Konsument) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zakupu towaru.

2. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsu-
mentowi w odniesieniu do umów:

 • pkt. 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poin-
  formowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstą-
  pienia od umowy;
 • pkt. 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3. W związku z powyższym Użytkownikowi portalu dokonującemu zamówienia na portalu e-cukiernie.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na wyżej wymienione punkty dotyczące oferowanych produktów.

4. Portal e-cukiernie.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Użytkownik portalu ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z określonym w Regulaminie wyprzedzeniem, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@e-cukiernie.pl lub telefoniczną na numer +48 503 311 533 zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, które to sprawdzi na jakim etapie jest wykonanie umowy.

6. Użytkownik portalu e-cukiernie.pl otrzymuje e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia“, które powinno zostać przez niego zweryfikowane. Na bazie tych informacji zamówienie jest przyjęte do realizacji. Następnie w momencie odbioru zamówienia powinno zostać sprawdzone przez Użytkownika portalu i pracownika punktu odbioru, kierowcę lub pracownika firmy kurierskiej i potwierdzone protokołem odbioru jako zgodne z zamówionym.

7. Portal e-cukiernie.pl mie ponosi odpowiedzialności za błędy przy składaniu zamówienia spowodowane pomyłkami Użytkownika portalu, przestojami w systemach płatniczych oraz banków.